Veilig sportklimaat

Dance Masters staat voor een Veilig Sportklimaat. Onze VCP (vertrouwens contact persoon) is te benaderen via www.dancemasters.nl.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon zijn

 • Beschikbaar zijn voor een ieder die vragen / opmerkingen heeft over ongewenst gedrag
 • Eerst opvang/aanspreekpunt wanneer leden ongewenst gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten
 • Advies uitbrengen aan het management van welke ondersteuning zij gebruik kunnen maken in de opvolging van de melding

Dance Masters heeft als doel een sociaal veilige verenigingscultuur te creƫren en te behouden. Een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, gender en geestelijke of lichamelijke beperking.

Normen en waarden

Dance Masters heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen.

Die basiswaarden zijn:

 • Plezier
 • Respect
 • Eerlijkheid
 • Betrokkenheid
 • Sportiviteit

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van Dance Masters. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc.

Gedrags- en omgangsregels zijn bedoeld om elk lid van Dance Masters de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat. Leden worden gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Ook docenten spreken leden die zich niet aan de gedragsregels houden, aan op hun gedrag.

Indien nodig vraagt een lid om hulp of maakt hij/zij een melding bij de docent die onderzoekt in samenwerking met de vertrouwenscontactpersoon de beschuldiging. Het management is verantwoordelijk voor de incidentopvolging.

De vertrouwenscontactpersoon kan een adviesrol krijgen als de vertrouwenscontactpersoon voldoende kennis/achtergrond heeft van het onderwerp. Bij voorkeur blijft een vertrouwenscontactpersoon zoveel als mogelijk uit de incidentopvolgingen.

Gedrags- en omgangsregels

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
 • Ik hou rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 • Ik schel niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van Dance Masters.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

Aannamebeleid Docenten VOG


Het is van belang te weten wie de docenten van Dance Masters dansscholen zijn, met in het
bijzonder diegene die werken met kwetsbare doelgroepen. Iedere docent moet in het bezit zijn van een VOG.

Daarnaast zullen alle begeleiders de gedragsregels moeten ondertekenen.

Alle docenten en assistentes hebben de opleiding van Dance Masters gevolgd dan wel met goed gevolg de cursus dansinstructeur afgelegd.

Daardoor kennen wij al onze docenten en assistentes en hun motivatie om iedereen een veilig sportklimaat te kunnen bieden.

Gedragscode


De docenten die met jeugd werken ondertekenen de gedragscode.

Protocol incidenten

 • Melding incident Grensoverschrijdend gedrag, Seksuele intimidatie en misbruik.
 • Het management of de docent doorloopt in 5 stappen een incident of melding.
 • Kennisnemen van het incident
 • Handelingskader
 • Hoor- en wederhoor gesprek 2
 • Afweging van het incident en grensoverschrijdend gedrag
 • Afweging meldplicht en opvolging

Stap 1 t/m 3 zijn stappen die het management in eerste instantie doorloopt. Maakt gebruik van de hulplijnen voor overleg, nadrukkelijk bij fysieke seksuele intimidatie meldingen. Tijdens stap 4 neemt het management contact op met de vertrouwens(contact)persoon van de sportbond gezamenlijk in overleg.

Tijdens stap 5 wordt er de afweging gemaakt voor melden onder de meldplicht SI en verder
tuchtrechtelijk onderzoek. Daarnaast wordt de oplossing van het incident en hulpverlening
besproken.