The best advice for better living

Special Heroes is een dansles speciaal voor kinderen en tieners met een verstandelijke beperking / achterstand.
Tijdens deze les komt er van alles aan bod. Themalessen zoals circus, sinterklaas, herfst, LaBlast, Streetdance, Jazz, Musical; je kunt het zo gek niet bedenken. We vinden het allemaal leuk om te bewegen op muziek.
Op laagdrempelig niveau worden er allerlei dansen aangeleerd, waarbij lekker bewegen en plezier hebben voorop staan!

Lestijden "Special Heroes"
Vrijdag 16.45 uur      
Per lesperiode van 15 lessen betaalt u € 86,00 p/p

De lessen duren 50 minuten, met 5 minuten pauze.

Financiële hulp bij het betalen van uw cursusgeld, dat is mogelijk!
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Wij bieden ze kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en geven hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Dance Masters Oosterhout werkt samen met Stichting Leergeld, en dat werkt in uw voordeel.

Voor wie is Leergeld bedoeld?
Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Woont u in de gemeente Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Werkendam of Woudrichem, dan kan Leergeld hulp bieden.

Wat doet Leergeld?
Leergeld helpt – als laatste vangnet – kinderen, zodat ze kunnen meedoen. Leergeld maakt het mogelijk dat kinderen mee kunnen doen door de kosten (of een gedeelte daarvan) direct te betalen aan de school, de club of de leverancier van spullen. En nog iets: Ouders hoeven niet naar Leergeld te komen om een aanvraag te doen, maar een Leergeld vrijwilliger gaat naar de ouders/verzorgers thuis.

Hoe wordt er betaald?

Betaling door middel van een éénmalige machtiging of via een bankbetaling. Indien men niet aan de vervolgperiode wenst deel te nemen dan dient u dit minimaal 1 maand voor het einde van de huidige lesperiode schriftelijk door te geven.